Algemene voorwaarden

Eigendomsvoorbehoud

Upgreatest / Adiscount / Panic Support / Trade Out blijft eigenaar van de geleverde zaken, tot het moment dat volledige betaling door Upgreatest / Adiscount / Panic Support ontvangen is. 

Afkoelingsperiode

Op aankopen via Upgreatest / Adiscount / Panic Support / Trade Out rust een afkoelingsperiode voor consumenten. De consument kan de goederen binnen 2 weken (na ontvangst van hetgeen besteld) retourneren. Upgreatest / Adiscount / Panic Support / Trade Out zal het betaalde bedrag retourneren. In het geval dat de geretourneerde zaken beschadigd ingeleverd worden, dan zal een bedrag comform de schade ingehouden worden.

Reclamaties, Transport schade

De afnemer verplicht zich om bij schade door bijvoorbeeld transport aan geleverde producten, binnen 2 werkdagen contact op te nemen met Upgreatest / Adiscount / Panic Support / Trade Out  Meldingen na deze periode worden per definitie afgewezen. In het geval dat Upgreatest / Adiscount / Panic Support / Trade Out  ondanks deze afwijzing toch de afnemer compenseert, dan kunnen hier geen verdere rechten aan worden ontleend.

Privacy

Upgreatest / Adiscount / Panic Support / Trade Out slaat door de bezoeker aangeleverde gegevens op in online systemen voor orderafhandeling. Upgreatest / Adiscount / Panic Support / Trade Out  zal gegevens van klanten nimmer verstrekken aan derden, tenzij hiertoe een dwingend verzoek van een rechterlijke macht ontvangen is.

Toepasselijk recht

Op alle door Upgreatest / Adiscount / Panic Support / Trade Out afgesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Recensies van servicebedrijf Upgreatest op www.zoekcomputerhulp.nl