Menu
Parallax Background
Informatie over

Garantie en klachtenregeling

Lees meer
Garantieregeling

Op alle door ons geleverde onderdelen rust een minimale fabrieksgarantie van 1 jaar, daarnaast garandeert Upgreatest, dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. Mocht u een garantieclaim willen indienen, dan kunt u bericht indienen via de contactpagina. Uiteraard kunt u ook via email (info@upgreatest.nl) of telefoon (+31 (0)35 - 203 1379) contact met ons opnemen.

Klachten

Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen, vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over onze dienstverlening. Doe dit – mede om eventuele schade te beperken – zo snel mogelijk. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken.

Als u een klacht bij ons indient, zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.

Geschillen

Op de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

ICTWaarborg biedt een bemiddelingsmogelijkheid waarvan consumenten gebruik kunnen maken door het bemiddelingsformulier op www.ictwaarborg.nl in te vullen.

Als voorwaarden geldt onder meer dat:

  1. het probleem is besproken met de betrokken ICTWaarborg-deelnemer en de klachtenprocedure van het bedrijf is doorlopen;
  2. het moet gaan om een ICT-product of -dienst die valt onder de kenmerkende ICT-activiteiten van de ICTWaarborg-vakgroep(en) waarvoor de deelnemer was aangesloten op het moment dat het probleem ontstond;
  3. het bedrijf is gecertificeerd deelnemer op het moment dat u uw bemiddelingsaanvraag indient;
  4. er is geen andere partij is ingeschakeld om tot een oplossing te komen.

U kunt contact opnemen met Upgreatest via de contactpagina. Uiteraard kan dat ook via email (info@upgreatest.nl) of telefoon (+31 (0)35 - 203 1379).

Vragen? Mocht je vragen hebben, neem dan contact met ons op. We staan je graag te woord.

Neem contact op